Voorbeeldles GPS

GPS_handheld.jpg

De GPS is een bijna onmisbaar hulpmiddel bij de navigatie. De GPS geeft informatie over de positie, snelheid, kompas, afgelegde weg en meer. En, waar je ook bent, de GPS bepaalt je bestek met een nauwkeurigheid van enkele meters!

Voor het examen moeten de volgende zaken worden gekend:

GPS_24_satellieten.jpg

GPS signalen worden uitgezonden door 24 satellieten die om de aarde draaien in 6 elliptische banen.

GPS_positie.jpg
De GPS bepaalt de positie door het berekenen van de afstanden tussen de satellieten boven de horizon en de waarnemer.

Voor het vastleggen van de positie zijn minimaal 4 satellieten nodig. 3 Voor de positie en 1 om de klokfout te corrigeren.

Een waypoint is de geografische positie in het geheugen van de GPS.

XTE.jpg


XTE (cross track error) is de afstand tussen de waarnemer en de berekende koerslijn.

ETA (Estimated Time of Arrival).
Dit is de verwachtte aankomsttijd.

POS (position)

COG (Coars over ground)

SOG (Speed over ground)

BRG (Ware peiling op het volgende waypoint)

DST (afstand tot het volgende waypoint)

TTG (time to go tot het eerstvolgende waypoint)

Mob: aparte knop op de GPS voor vastleggen van Man Over Board positie.

In de GPS moet de kaartdatum worden ingevoerd. Meestal is dit WGS84. Deze is op de zeekaart vermeld.


Oefening met de GPS:


U vaart ergens op het Markermeer onderweg naar Volendam.

Het is windstil. U vaart naar een ingevoerd waypoint en leest op dat moment op uw GPS af:
POS 52°26‘.200 N 005°12‘.200
‘ E / COG 316° / SOG 2,6 kn / DST 5,2 M.

Vraag 1:

Wat is de positie van het waypoint waar u naar toe vaart?

(52° 29‘,9 N 005° 06’,2 E = boei MN1-GZ2) (Marge: 29’.7 – 30’.1 / 05’.8 – 06’.6)

Op uw pas in gebruik genomen kompas leest u af dat u een kompaskoers stuurt van 322°. De variatie staat in de kaart van het Markermeer.

Vraag 2:

Hoeveel blijkt op deze koers de deviatie van uw kompas te zijn?

(- 4° (4° west) (geen marge)


Uitwerking GPS Vraagstuk

Uitwerking

Construeer de startpositie (POS)

Teken van daaruit de COG

Pas de afstand af naar het waypoint (DST)

En dan kom je uit op de boei MN1 - GZ2

Bepaal de coördinaten van de boei.

Vul de koersformule in van rechts naar links.

KK     Dev    MK    Var    WK    Drift    BWK    Stroom    GK

322     -4     318     -2     316     0       316        0          316

Het verschil tussen de KK en de MK is de gevraagde Deviatie.