Voorbeeldles vaarwegmarkering

Algemeen

Er zijn twee markeringssystemen:

Signi: voor alle binnenwateren, uitgezonderd Waddenzee, Westerschelde en Eems-Dollard.

IALA-A voor zee, Waddenzee, Eems-Dollard en Westerschelde.

In beide systemen zijn er twee manieren om het vaarwater te markeren:

Laterale betonning: maakt de loop van het vaarwater zichtbaar.

Cardinale betonning: markeert obstakels

Signi laterale betonning

Laterale ton rood Laterale ton groen

Laterale betonning basis

Belangrijk is de betonningsrichting. Bij rivieren loopt die van berg naar zee, ofwel stroomafwaarts.

Aan de rechterzijde van de betonningsrichting liggen rode stompe tonnen of staan rode bakens op de oever.

knipoog Ezelsbrug: rechts = rood.

Aan de linkerzijde van de betonningsrichting liggen groene spitse tonnen

Tonnen met toptekens

Rode tonnen zijn altijd stomp. Als ze een topteken hebben is dat een rode cilinder.

Groene tonnen zijn altijd spits. Als ze een topteken hebben is dat een groene kegel.

De nummering van de tonnen:

Rode tonnen zijn even en groene tonnen zijn oneven genummerd.

De nummering loopt tegen de betonningsrichting in.

knipoog Ezelsbrug nummering:

Stompe ton heeft 4 hoekpunten en is even genummerd.

Spitse ton heeft 3 hoekpunten en is oneven genummerd.

Aanvullende markering

Hoofdbetonning plus aanvullende tonnen

Dit zijn rood/wit en groen/wit gestreepte spartonnen (smalle tonnen). Ze komen voor op brede vaarwateren aan de buitenzijde van de hoofdbetonning. Ze markeren een dieptelijn. Het vaarwater tussen de hoofdbetonning wordt gebruikt door de beroepsvaart. Het vaarwater tussen de hoofdbetonning en de aanvullende tonnen wordt bij voorkeur gebruikt door jachten. Zodoende ontstaat er een scheiding tussen pleziervaart en beroepsvaart, hetgeen voor beide partijen prettig is.

Scheidingstonnen

Scheidingstonnen markeren een splitsing van vaarwateren. Ze zijn rood en groen. Er zijn drie situaties mogelijk.

Scheidingston hoofdvaarwater rechts

Scheidingston hoofdvaarwater rechts gezien vanuit de betonningsrichting.

De ton is boven groen en onder rood.

Je moet steeds denken vanuit de betonningsrichting.

Hij ligt in de groene tonnenlijn.

Scheidingston hoofdvaarwater links

Scheidingston hoofdvaarwater links, gezien vanuit de betonningsrichting

Ook hier denken vanuit de betonningsrichting.

De ton is boven rood en onder groen.

Hij ligt in de rode tonnenlijn.

Gelijk belang

Scheidingston vaarwateren van gelijk belang.

De ton is rood/groen horizontaal gestreept

Enkele voorbeelden:

Groen boven rood stroom afwaarts

Groen boven rood stroomopwaarts

Merk op dat de scheidingston onder het eiland dezelfde kleuren heeft als de scheidingston boven het eiland. Dat komt omdat je steeds moet redeneren vanuit de betonningsrichting. En ten opzichte van de betonningsrichting ligt voor beide tonnen het hoofdvaarwater rechts.

knipoog Examentip: over de scheidingstonnen kunnen op het examen lastige vragen gesteld worden. En het zijn meestal driepuntsvragen. Oefen dit onderwerp goed met oefenvragen en oefenexamens. En maak altijd een tekening voordat je de vraag beantwoordt!

Bijzondere markering

Gele ton

Bijzondere markering

Dit zijn gele tonnen. Deze tonnen markeren bijvoorbeeld bagger- en ankerplaatsen, visserijgebieden en plaatsen waar waterskiën toegestaan is.

Kribbakens

Kribbaken groen Kribbaken rood

Kribbakens markeren kribben in rivieren en strekdammen.

Het zijn driehoekige bakens op een paal. Aan de rechterzijde zijn ze rood met de punt naar beneden, aan de linkerzijde groen met de punt naar boven.

Splitsingspunt

Splitsingspunt

Walbaken (Driehoekig rood teken met de punt naar beneden gericht boven en een driehoekig groen teken met de punt naar boven gericht.)

Licht: wit snel isofaselicht.

Racon

Een racon is een radarantwoordbaken.

Een racon geeft een code terug wanneer hij een radarsignaal ontvangt van een op radar varend schip.

Sparboei

Dit is een dunne cilindervormige ton welke op kleinere vaarwateren wordt uitgezet.

Midvaarwaterboei
Midvaarwaterboeien

Deze boei markeert het diepste punt van het vaarwater. Je kunt hem veilig aan beide kanten passeren.

Markering haveningang

Havenlichten

De haven invarend aan SB groen en aan BB rood.

Markering afzonderlijk gevaar

Afzonderlijk gevaar

Deze ton wordt geplaatst recht boven het gevaar, bijvoorbeeld een wrak. Het is een zwarte ton met een rode band en twee zwarte bollen.